Om FCH

Vilka är vi

Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell fastighetsägarförening. Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang och vilja att genom samlade krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av den gemensamma boendemiljön i stadsdelen.

Två tredjedelar av alla lägenheter på Centrala Hisingen ägs av en fastighetsägare som är medlem hos oss.

Tillsammans vill vi bidra till att Centrala Hisingen ska vara en levande stadsdel – mitt i Göteborg. Här ska det vara riktigt bra att bo och leva!

 

Vårt uppdrag

FCHs syfte är samverka och driva utvecklingen av Centrala Hisingen för att stärka området som en omtyckt stadsdel med tillväxt och gott rykte. Vårt huvudfokus är att utveckla nya arbetssätt och höja kvaliteten på befintlig verksamhet i stadsdelen. Dessutom vill vi förändra och utveckla stadsdelen utifrån de behov som de boende har.

För att nå våra mål behöver fler organisationer, företag, myndigheter och boende samarbeta och engageras, och FCH arbetar ständigt för att skapa en positiv samverkan mellan olika parter.

 

Våra projekt

FCH startade i december 2002, och det första året handlade verksamheten framförallt om att ta fram villkor och förutsättningar för föreningens arbete.

I januari 2004 var formerna satta, och det egentliga arbetet kunde börja. Under de drygt tio år som föreningen hittills har varit verksam har en mängd olika aktiviteter och projekt ägt rum inom tre fokusområden – Rent, snyggt och tryggt, Socialt hållbar miljö, och Status & Rykte.

Förutom en mängd åtgärdsplaner för skötsel och underhåll har vi också flera konkreta exempel på aktiviteter och projekt –  Tillsynsvandrarna, Trygghetsvandringar, Trygghetskontroller av fastigheter, Jag känner mig trygg! – för ökad upplevd trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv, Utegym i Keillers Park.

Några av våra senaste projekt:

• Herkulesparken, där vi utifrån boendes behov och viljor skapade en helt ny park i samarbete med Park- och naturförvaltningen.

• Lekplatsen i Keillers Park – där vi utifrån barnens behov och viljor skapade en helt ny lekplats i samarbete med Park- och naturförvaltningen och SDF Lundby.

• Belysning av Ättestupan, där vi under paraplyet Julstaden har tagit oss an utmaningen att skapa ett hav på berget.