Våra projekt

FCH startade i december 2002, och det första året handlade verksamheten framförallt om att ta fram villkor och förutsättningar för föreningens arbete.

I januari 2004 var formerna satta, och det egentliga arbetet kunde börja. Under de drygt tio år som föreningen hittills har varit verksam har en mängd olika aktiviteter och projekt ägt rum inom tre fokusområden – Rent, snyggt och tryggt, Socialt hållbar miljö, och Status & Rykte.

Förutom en mängd åtgärdsplaner för skötsel och underhåll har vi också flera konkreta exempel på aktiviteter och projekt –  Tillsynsvandrarna, Trygghetsvandringar, Trygghetskontroller av fastigheter, Jag känner mig trygg! – för ökad upplevd trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv, Utegym i Keillers Park.

Några av våra senaste projekt:

  • Herkulesparken, där vi utifrån boendes behov och viljor skapade en helt ny park i samarbete med Park- och naturförvaltningen.
  • Lekplatsen i Keillers Park – där vi utifrån barnens behov och viljor skapade en helt ny lekplats i samarbete med Park- och naturförvaltningen och SDF Lundby.
  • Belysning av Ättestupan, där vi under paraplyet Julstaden har tagit oss an utmaningen att skapa ett hav på berget.