Påverka stadsdelen genom medborgardialog

0

I Lundby genomförs olika typer av medborgardialoger där du som invånare kan delta och framföra din åsikt när det gäller till exempel stadsutveckling, trygghetsvandringar och annat.
– Det en möjlighet att vara med och påverka och göra sin röst hörd, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Politiker och förvaltning i Lundby vill veta vad invånarna tycker. Därför finns olika medborgarråd som till exempel pensionärsråd, funktionshinderråd och ungdomsråd.
– Varje råd består av representanter från olika organisationer, till exempel pensionärsföreningar eller handikapporganisationer, säger Sara Thornadtsson Chavarria som är utvecklingsledare för medborgardialog.
Pensionärsrådet är ett samverkansorgan mellan stadsdelsförvaltningens politiker, tjänstemän och de äldre i stadsdelen. De olika lokala pensionärsföreningarna bevakar och väcker debatt kring viktiga frågor för äldre som till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.
– Som privatperson kan du gå med i en förening och för att sedan få möjlighet att sitta med i ett råd, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Lage Reftel är ordförande i pensionärsrådet och tycker att det är viktigt att äldre får möjlighet att lämna sina synpunkter i olika frågor.
– Vi har bland annat varit med i en projektgrupp kring Lundbypark, ett nytt bostadsområde vid Lundbybadet. Vi har länge drivit frågan om billigare bostäder, något som är viktigt för många äldre. Jag tycker att de flesta nya bostäder som byggs blir alldeles för dyra, säger Lage Reftel.
I övrigt tycker han att de frågor som pensionärsrådets tar upp får bra gehör i förvaltningen och bland politiker.

Funktionshinderrådet fungerar som samråd och kanal för informationsutbyte i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.
Rådet är en remissinstans till stadsdelsnämnden och kan lägga fram förslag om lokala insatser till människor med funktionsnedsättning. Dessutom sprider rådet information om olika verksamheter och samlar in synpunkter och erfarenheter från Lundbybor med funktionsnedsättning.
Rådet består av representanter för funktionsnedsättningsföreningarna i Göteborg.
– Vilka föreningar som är med varierar från år till år. Det är viktigt för oss med en bred representation för att täcka in både fysiska och psykiska funktionsvariationer, säger Annika Mossberg, ordförande funktionshinderrådet och ledamot SRF, synskadades riksförbund.

Hon tycker att rådet får bra gehör för sina synpunkter och att det är bra att få möjlighet att vara med i intressegrupper kring till exempel Frihamnen, Backaplan och Linbanan.
– Det handlar dock om allmänna synpunkter som berör många och vi har inte möjlighet att ta upp personliga ärenden på råden. Vi får också ta del av information från stadsdelsförvaltningen om vad som händer i olika verksamheter, säger Annika Mossberg.

De olika råden är självbestämmande och har regelbundet möten då en förvaltningsrepresentant från kommunen medverkar.
– Undantag är ungdomsrådet som varit mer fritt och till viss del projektstyrt men alla ungdomar i Lundby har möjlighet att föra fram sina åsikter och idéer. Om det är något som du som ungdom tycker borde förändras i din skola, på din fritidsgård eller i området där du bor kan du lämna synpunkter antingen direkt till förvaltningen, till skolan eller fritidsgården, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

I Lundby stadsdelsnämnds budget de senaste åren har ett av målen varit att ungdomars inflytande ska stärkas.
Ibland vänder sig också förvaltningen direkt till något av de olika råden för att få in synpunkter gällande en särskild fråga.
– Om du som privatperson har ett specialintresse gällande en viss fråga kan du alltid kontakta förvaltningen direkt för att föra fram din synpunkt. Finns det fler medborgare som är intresserad av samma sak så kan det gå att starta nya råd, säger Sara Thornadtsson Chavarria.

Har du frågor om medborgardialog kan du kontakta:
Sara Thornadtsson Chavarria, utvecklingsledare medborgardialog
Telefon: 073-666 70 03 eller e-post: sara.thornadtsson.chavarria@lundby.goteborg.se

Du kan även kontakta politikerna i Lundby stadsdelsnämnden.

 

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.