Framtiden för Centrala Hisingen

Inför 2021 har Centrala Hisingen fått ett kraftigt ökat antal nya invånare – inte minst barnfamiljer. Lundby – som är en del i Centrala Hisingen – är den stadsdel som växer snabbast av alla i Göteborg. Den kraftiga tillväxten påbörjades för några år sedan, och kommer att fortsätta under minst 20 år framåt.

Rent praktiskt betyder det att under de gångna fem åren, och de kommande fem åren, kommer en befolkningsökning att ske på drygt 42 procent – från 38 000 boende 2008 till förväntade 54 000 personer 2018. Detta gör Lundby till en av de platser som växer snabbast i hela Sverige.

Centrala Hisingen, med Älvstaden, Backaplan och Wieselgrensplatsen pekas också ut som en av de nya delarna i Göteborgs centrumkärna. Denna kraftiga förtätning av Centrala Hisingen ställer höga krav på övrig stadsdelsutveckling för att inte ökade barriäreffekter, minskad trygghet och ytterligare segregation ska bli resultatet.

Det blir också viktigt att kunna attrahera nya grupper av boende. För att det ska bli möjligt är det speciellt viktigt att arbeta med attityderna och kunskapen om Centrala Hisingen. Områdets dåliga rykte är ett av de största hoten – och en lika tydlig barriär som många fysiska hinder – mot en social, ekonomisk och ekologisk långsiktig och hållbar utveckling av bostadsområdena på Centrala Hisingen.