Skymningsvandring

Som en del av Medborgarlöftet i Lundby 2019 arrangerades en skymningsvandring vid Wieselgrensplatsen den 27 februari då flera boende i…

Hisingsbornas nöjdhet ökar mest

Hisingsborna trivs med sitt boende, sin närmiljö och hur demokratin fungerar. Det visar färsk undersökning som genomförts av SOM-institutet. –…

Backaplan blir blandstad

Under de närmaste 20 åren kommer Backaplan att förvandlas till en tätbebyggd blandstad med handel, bostäder, kultur, kontor, skolor och…

Skymningsvandring

Som en del av Medborgarlöftet i Lundby 2019 arrangerades en skymningsvandring vid Wieselgrensplatsen den 27 februari då flera boende i…


facebook-knapp