Tävling – Ramm eller Ram

Ordet Ramberget uttalas med kort a, det vill säga ”Rammberget” och har betydelsen Korpberget. Ordet för korp var förr ramn…

facebook-knapp