Styrelsen

Ordförande
Henrik Gesang
Gesang Fastigheter

Ledamöter
Robert Jademyr
Familjebostäder

Martin Palm
Varbergssten fastigheter

Stefan Skålberg
BRF Bovetet

Britt Bergström
Bostadsbolaget

Angelica Kjellberg
Ivar Kjellberg Fastighets AB

Jonny Friberg
Wallenstam

Suppleanter
Sofia Lundgren
Bonära

Ulrika Palmblad Gröön
Älvstranden utveckling

Malin Eriksson-Isberg
Poseidon

Ständigt adjungerad
Christina Alvelin
Socialförvaltningen Hisingen