Centrala Hisingen har blivit tryggare för de boende

0

I början av hösten genomfördes för femte gången en Trygghetsundersökning bland boende på Centrala Hisingen. Resultatet av undersökningen är nu klart och visar att tryggheten för boendemiljön till stora delar har ökat.

– På 15 år har den allmänna tryggheten i vårt område stärkts med drygt 35 procent. Det är väldigt mycket och naturligtvis viktigt, eftersom upplevelsen av hur tryggt ett område är påverkar hur varje boende upplever sin stadsdel, säger FCH:s verksamhetschef Pernilla Hallberg.

Trygghetsundersökningen har genomförts i samarbete mellan SDF Lundby och Fastighetsägare Centrala Hisingen, FCH, som startade sin verksamhet med en Trygghetsundersökning 2002 i syfte att vända den då rådande negativa trygghetstrenden. På den tiden upplevde människor att bostadsinbrott och alkohol- och drogpåverkade i utomhusmiljön var de två största problemen.
– Idag är detta inte är så stora problem längre. Deltagarna i undersökningen anger istället att det nu är nedskräpning och skadegörelse som är de största problemen, konstaterar Pernilla Hallberg.

På vissa speciella platser i stadsdelen upplever människor fortfarande oro, men denna oro har minskat på samtliga tre platser som anses vara mest otrygga – Hållplatsen/tunneln vid Wieselgrensplatsen respektive Hjalmar Brantingsplatsen samt gångtunneln vid Lundbybadet.

– Det är spårvagnshållplatserna som upplevs mest otrygga. Vi arbetar för att de ska upplevas tryggare och det är viktigt att påpeka att det i princip inte finns någon polisanmäld brottslighet på hållplatserna. Även om man skulle kunna säga att det är säkert på hållplatserna är det inte okej att så många ändå känner oro när de befinner sig där.

En av de saker som många upplever värst är att vara ensam och vänta på spårvagnen.
– Vi försöker därför se till att varje hållplats ska kännas väl omhändertagen eftersom vi tror att det är viktigt att människor känner att det är någon som bryr sig om platsen.

Andelen brott har också minskat – med 42 procent sedan 2002.
– Vi ville undersöka om man varit utsatt för ett brott, som kanske inte polisanmälts, och kan till vår glädje konstatera att andelen brott har minskat rejält jämfört med den första undersökningen.

Avslutningsvis tillfrågades de medverkande om vad man tycker är positivt med Centrala Hisingen. Här visar det sig att närheten till Centrala Göteborg upplevs som viktigt för många liksom bra kommunikationer för såväl gående och cyklister som kollektivtrafikresenärer.
– Även naturen och miljön rankas högt och att man känner sig hemma i stadsdelen. Det är också saker som vi vill arbeta mer på att förstärka, sammanfattar Pernilla Hallberg.

Fakta om undersökningen
• Slumpmässigt urval av 1 000 personer bosatta på Centrala Hisingen.
• Skickades ut med brev mellan 17 augusti och 25 september 2015.
• Undersökningen har genomförts 2002, 2006, 2008, 2012 och 2015.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.