Om FCH

Vilka är vi

Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell fastighetsägarförening. Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang och vilja att genom samlade krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av den gemensamma boendemiljön i stadsdelen.

Två tredjedelar av alla lägenheter på Centrala Hisingen ägs av en fastighetsägare som är medlem hos oss.

Tillsammans vill vi bidra till att Centrala Hisingen ska vara en levande stadsdel – mitt i Göteborg. Här ska det vara riktigt bra att bo och leva!

Vårt uppdrag

FCHs syfte är samverka och driva utvecklingen av Centrala Hisingen för att stärka området som en omtyckt stadsdel med tillväxt och gott rykte. Vårt huvudfokus är att utveckla nya arbetssätt och höja kvaliteten på befintlig verksamhet i stadsdelen. Dessutom vill vi förändra och utveckla stadsdelen utifrån de behov som de boende har.

För att nå våra mål behöver fler organisationer, företag, myndigheter och boende samarbeta och engageras, och FCH arbetar ständigt för att skapa en positiv samverkan mellan olika parter.

Våra projekt

Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell förening vars medlemmar är fastighetsägare i Lundbys primärområden Kvillebäcken, Lindholmen och Rambergsstaden (Centrala Hisingen).  Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang för en socialt hållbar miljö och vilja att genom gemensamma krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av de gemensamma boendemiljön i stadsdelen. Anslutningsgraden är ca 65 procent av det totala antalet lägenheter i området. FCH startade i december 2002. Under de år som föreningen hittills varit verksam har en mängd olika aktiviteter och projekt ägt rum.

Några av våra senaste projekt:

• Din Idé. Din idé är en medborgarbudget där du är med och bestämmer vilka aktiviteter du vill ha i området kring Bjurslättsskolan. Det finns 150 000 kronor i budgeten. Du kommer med förslag på aktiviteter som till exempel dans, matträffar eller läxhjälp. Du kan göra en kampanj för din idé och sedan röstar du på de förslag som andra har skickat in. Under 2021 kommer de förslag som vinner omröstningen att bli verklighet! .

• Mosaikarbeten och upprustning Wieselgrensplatsens spårvagnshållplats för ökad trygghet och trivsel. Arbetet att förstärka hållplatsen fortsätter under 2021.

• Medborgarlöfte 2020 tillsammans med Polisen och SDF Lundby. Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby — en långsiktig satsning där polisen, Göteborgs Stad, Västtrafik, FCH och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen gör med stöd av, Göteborgs Stad, Västtrafik och FCH, till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.