Vilka är vi

Föreningen Fastighetsägare Centrala Hisingen (FCH) är en ideell fastighetsägarförening. Medlemmar är såväl allmännyttan som bostadsrättsföreningar och privata fastighetsägare. Medlemskapet är frivilligt och bygger på engagemang och vilja att genom samlade krafter åstadkomma en önskvärd förstärkning av den gemensamma boendemiljön i stadsdelen.

Två tredjedelar av alla lägenheter på Centrala Hisingen ägs av en fastighetsägare som är medlem hos oss.

Tillsammans vill vi bidra till att Centrala Hisingen ska vara en levande stadsdel – mitt i Göteborg. Här ska det vara riktigt bra att bo och leva!