Vårt arbete gör skillnad!

FCH driver frågor om ett tryggare och trivsammare Centrala Hisingen och medverkar i flera samarbetsprojekt för en bättre närmiljö. Vårt arbete är framgångsrikt! Undersökningar visar att de boende uppfattar att skötseln av stadsdelen blir bättre med åren och att trivseln ökar.

Några resultat

  • Andelen som tycker det är bra att bo på Centrala Hisingen har ökat med 42 procent sedan 2002.
  • Andelen inbrott har minskat med 68 procent sedan 2005.
  • Ökningen av medianpriset/kvm för bostadsrätterna på Centrala Hisingen har ökat med 73 procent sedan 2005, medan Göteborg som helhet endast ökat sina medianpriser med 54 procent.

Vårt arbete uppmärksammas inte bara på Centrala Hisingen: vi blev också nominerade till Brottsförebyggande rådets pris för bästa brottsförebyggande arbete 2010!