Första detaljplanen för nya Backaplan antagen

0

Hallå där Camilla Lidholm, projektledare Backaplan på fastighetskontoret i Göteborg. Vad händer när det gäller Backaplan?

– I våras fick vi den första detaljplanen antagen i fullmäktige. Det känns jätteroligt och är ett stort steg framåt i förvandlingen Backaplan. Detaljplanen innebär bland annat att det byggs en ny fastighet för Coop vid Leråkersmotet, mellan Backavägen och Lundbyleden. Att detaljplanen vunnit laga kraft innebär att byggherren nu kan börja med förberedelser och marksanering på platsen. Och vi ska under året starta projekteringen av gatan i området.

Vad händer mer?

– Detaljplan 2, som gäller centrumbebyggelse i nedre delen av Backaplan vid Hjalmar Brantingsplatsen ska ut på samråd till våren. Det är området mellan Swedenborgsgatan, Backavägen och Södra Deltavägen som ska utvecklas till en blandstad med en stor andel handel, men även bostäder, kontor och inte minst ett kulturhus. Det nya kulturhuset får en bra och lättillgänglig placering strax intill Hjalmar Brantingsplatsen.

– Vi har också fått planstart för området mellan Deltavägen och Backavägen, där det ska byggas mer bostäder. Den planen börjar vi med nu.

Hur många bostäder och hur mycket handel planeras det för i Backaplan?

– Om vi räknar med det som redan är byggt i Östra Kvillebäcken handlar det om cirka 9000 bostäder. Handeln blir lika stor som i Nordstan, det vill säga dubbelt så mycket som det finns på Backaplan i dag. Till detta kommer också ytor för kontor. Hela arbetet med Backaplan syftar till att omvandla området till en innerstadsmiljö med blandad bebyggelse och som knyter ihop Göteborg över älven.

Hur ser tidplanen ut?

– Byggandet av Coop hoppas vi kommer i gång så snart som möjligt. Detaljplan 2, som innehåller centrumbebyggelse vid Hjalmar Brantingsplatsen och det nya kulturhuset är planerat att byggas mellan åren 2023 och 2028. Hela förvandlingen av Backaplan beräknas pågå i ungefär 20 år.

När kan allmänheten tycka till?

–  Detaljplan 2 går ut på samråd under våren 2021. Det kommer att finnas information och handlingar att ta del av på webben samt annonseras i GP under Kungörelser. Samrådshandlingarna kommer också att finnas utställda på ett par olika ställen, bland annat på stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20. Det blir också samrådsmöten under samrådstiden. Alla välkomna att lämna sina synpunkter, men det måste göras skriftligt för att bli behandlat. Enklast gör man det på www.goteborg.se/planochbyggprojekt.

– Titta också gärna på Göteborgs Stads stadsutvecklingswebb. Där finns gott information om vad som när som ska hända och när.

Bild: Illustration över framtidens Backaplan av White arkitekter.

Läs mer om förvandlingen av Backaplan på Stadsutveckling Göteborg

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.