Lundby växer och förtätas – satsar på rikt kulturutbud

0

I Lundbys lokala utvecklingsprogram kan du läsa om vilka konkreta åtgärdsförslag som politikerna i stadsdelsnämnden beslutat om.
– Fokus ligger bland annat på att minska barriärer mellan stadsdelar och att de lokala torgen ska vara trygga och livaktiga, säger Lovisa Grahn, utvecklingsledare.

Lundby är en snabbt växande stadsdel i en segregerad stad. Den förtätning som planeras innebär sammantaget att stadsdelens befolkning kan fördubblas på 20 år. Tätare stadsmiljöer är bra på många sätt, men stadsbyggnad är komplext och många behov ska tillgodoses på samma ytor.
Stadsdelsnämnderna i Göteborg bestämmer inte över stadsbyggnad, men medverkar genom att föra fram lokal kunskap. De lokala utvecklingsprogrammen är ett av de viktigaste sätten att göra det på.

Den politiska visionen på lokal nivå är en sammanhållen stadsdel där alla lundbybor har samma möjligheter till goda livsvillkor, där det sker möten över generationsgränser, där befintliga mötesplatser har utvecklats och nya skapats, där det finns ett rikt kulturutbud och där fysiska barriärer mellan det gamla och det nya Lundby byggts bort.
– Fokus ska ligga på gående och cyklande. Hjalmar Brantingsgatan skulle kunna byggas om till en stadsgata med spårvagnshållplatserna i gatunivå och integrera den framtida linbanestationen. Och att utveckla och stärka stråken längs Kvillebäcken och Flunsåsstråket. Lundbyleden är den största barriären och här får staden samverka med Trafikverket. Även älven är en utmaning av överbrygga, säger Lovisa Grahn, utvecklingsledare för stadsutveckling på Lundby stadsdelsförvaltning.

Expansionen skapar stora utmaningar. Det är viktigt att stadsdelen hålls samman när nya bostadsområden byggs och nya invånare flyttar in.
– Vi måste säkerställa vardagslivets funktioner och bygga kommunal service med allt från förskola till äldreomsorg.
Lundby ska ha ett rikt kulturutbud och ett starkt civilsamhälle och föreningsliv. Därför ska vi ta vara på befintliga lokaler och mötesplatser och samtidigt skapa möjligheter för nya.
Det ska finnas plats för en variation av verksamheter och arbetsplatser, så som attraktiva kontor, lokaler att starta sitt första företag i och småskalig industri.
– Ett rikt kulturutbud för alla är viktigt, där kulturhuset på Backaplan kommer att ha en central roll. Stadsdelens parker och naturområden ska kunna fortleva och Flunsåsparken ska fortsätta att vara en del av kulturutbudet.

Det ska vara lätt att ta sig till jobb och skola med gång-, cykel- och kollektivtrafik. En trygg och väl fungerande kollektivtrafik är särskilt viktigt för ungdomar.
– Lundby ska bli en självklar del av Göteborgs stadskärna, och även förbli en central och sammanlänkande del av Hisingen.

Lundbys lokala utvecklingsprogram hittar du på www.goteborg.se/luplundby eller på länken här.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.