Nytt medborgarlöfte för en tryggare stadsdel

0

Polisen i Lundby arbetar med medborgarlöften och lyssnar in vad de som bor och verkar i området tycker är viktigt. 

– Vi kommer att prioritera Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen där många upplever en otrygghet och där det förekommer missbruk och våld i offentlig miljö, säger Kristofer Nilsson, kommunpolis Lundby.

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lägesbild. Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde storgöteborg Hisingen gör med stöd av stadsdelsförvaltningen Lundby, Göteborgs stad och FCH till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

I den senaste medborgardialogen framkom att många känner sig otrygga när de rör sig utomhus. Därför är vårt löfte till dig som bor och verkar i Lundby att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser i området.

– Det är framförallt två områden som sticker ut när det gäller allmän brottslighet och det är Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen, säger Kristofer Nilsson, kommunpolis.

Det är två områden med mycket trafik och rörelse samt två platser där det förekommer missbruk, narkotikapåverkade personer och våld.

– Det är viktigt att man känner sig trygg i sin stadsdel och därför kommer vi att prioritera dessa områden och göra särskilda insatser för att motverka bland annat personrån och narkotikaförsäljning.

För att ytterligare öka tryggheten i det offentliga rummet på dessa platser planeras åtta gemensamma insatser med bland annat olika frivilligorganisationer.

– Det är viktigt att skapa nätverk och samverka med till exempel olika fältarbetare som trygghetsvandrare, svenska kyrkan, stadsdelsförvaltningen samt kollektivtrafiken med flera. Vi knyter även kontakt med fastighetsägarna i området och har en bra dialog med FCH sedan tidigare. Vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig och medverka på olika gemensamma aktiviteter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området.

Rent allmänt ser man dock en positiv trend med minskat brottslighet i Lundby.

I den förra medborgardialogen lyfte de boende fram trafikproblemen i området och polisen har gjort olika insatser för att förbättra trafiksituationen med bland annat hastighetskontroller.

– Vi arbetar självklart även vidare med dessa problem.

Redovisning av de aktiviteter som genomförts för att uppfylla medborgarlöftet 2017 med särskilt fokus på trafikproblem. 

 • Polisen genomförde 75 hastighetskontroller på platser med varierande hastighetsbegränsningar samt platser med hög trafikbelastning.
 • 505 personer rapporterades för hastighetsöverträdelser – fyra gånger fler än motsvarande period 2016.
 • Polisen kontrollerade 44 fordon vid två trafikkontroller med fokus på tvåhjulingar.
 • 14 trafiköverträdelser rapporterades.
 • Under våren 2017 såg inte polisen samma omfattning av problemet som tidigare. Därför prioriterade polisen att arbeta mot andra typer av trafikbrottslighet under resten av året.
 • Minst en trygghetsvandring i syfte att identifiera möjliga trygghetsåtgärder i den fysiska trafikmiljön.
 • Polis och stadsdelsförvaltning genomförde en gemensam trygghetsvandring runt Slättadamm i centrala Lundby under hösten 2017.
 • Ett antal förbättringsområden identifierades och resulterade i en åtgärdsplan.
 • Utskick av brev om laglig och säker mopedåkning till föräldrar med barn i mopedåldern.
 • Stadsdelsförvaltningen skickade brev till samtliga föräldrar med barn i årskurs 8 och 9.
 • Polisen intensifierade sitt arbete mot alkohol och droger i trafiken.
  87 personer rapporterades för rattfylla – och 127 personer för drograttfylla.
 • Antalet rapporterade drograttfyllor ökade med 28 procent jämfört med 2016.

Fakta:

Medborgarlöften syftar till ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete genom att vi bygger förtroende samt engagerar och involverar medborgare tillsammans med lokalsamhällets aktörer. 
Trygg i Lundby är ett långsiktigt samverkansarbete mellan Hisingspolisen, Lundby stadsdelsförvaltning och invånarna. Med utgångspunkt i den lokala lägesbilden med samlad kunskap från polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna, definierar man vilka åtgärder som behöver genomföras. Målet är ökad trygghet, minskad brottslighet och stärkt förtroende för polis och stadsdelsförvaltning. 

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.