Utvecklingen av Backaplan i full gång

0

Backaplan håller på att utvecklas. För att redan tidigt i processen höra vad personer från Backaplan idag tycker startades en referensgrupp, som har träffats fyra gånger för att i workshopform diskutera vad som är viktigt att tänka på i det nya Backaplan.
– Syftet med referensgruppen har varit att samla in tankar och behov från boende, allmänhet och andra intressenter, vilka kan fungera som en grund för de planer som tas fram, säger Pernilla Hallgren på FCH, Fastighetsägarna Centrala Hisingen.

Backaplan är tänkt att förändras från att vara endast en handelsplats som idag, till att bli en stadsdel med bostäder, restauranger, kaféer, mötesplatser och gröna ytor – och givetvis handel.
– Väldigt spännande är att det också att det planeras för ett kulturhus med olika aktiviteter, säger Pernilla och fortsätter:
– Det referensgruppen tyckte var speciellt viktigt var till exempel att det blir liv och rörelse på Backaplan, även kvällstid. Här kan ju kulturhuset vara betydelsefullt.

Ytterligare en sak som framhölls var tillgängligheten, både i Backaplan och till Backaplan. Det måste vara enkelt att ta sig hit med kollektivtrafik.
– Knutpunkten Hjalmar Brantingsplatsen upplevs av många som väldigt rörig och otrygg och behöver bli mer sammanhållen, tydligare och lugnare till sin karaktär.
En av dem som deltog i den senaste workshopen är Hans Fredriksson.
– Jag representerar en pensionärsförening och vill gärna ta tillvara de äldres intressen. Det ska finnas något för alla åldrar och platser där man kan mötas över generationsgränserna, säger han. Han är positiv till det framtida kulturhuset och hoppas på möjligheten att hyra lokaler för till exempel dans, bingo och andra träffar.

Backaplans utveckling kommer att pågå under lång tid.
– Att planera för en helt ny stadsdel, på en plats som sedan tidigare har mycket och viktig verksamhet är förstås ganska svårt. Men det är klart att det kommer att bli bra! avslutar Pernilla Hallberg.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.