Hisingsbornas nöjdhet ökar mest

0

Hisingsborna trivs med sitt boende, sin närmiljö och hur demokratin fungerar. Det visar färsk undersökning som genomförts av SOM-institutet.
– Hisingen utmärker sig i undersökningen och det ska bli väldigt intressant att ta del av en djupare analys av svaren, säger Stefan Lydén, utvecklingsledare, Göteborgs stad.

Hisingen går starkt framåt i den senaste SOM-undersökningen och det talas om en Hisingseffekt.
– Den förra undersökningen gjordes 2016 och normalt sett händer det inte så mycket på två år men i det här fallet har samtliga tre stadsdelar på Hisingen ökat med tio procentenheter vilket är mycket. Övriga sju stadsdelar visar inte alls samma utvecklingssprång så något verkar ha hänt på Hisingen,säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.
Hur invånare bedömer sin stad är ett mått på stadens attraktionskraft. Tidigare forskning har visat hur en rad olika aspekter som lönenivåer, arbetstillfällen, bostadskvalitet, tillgång till offentlig service, kultur, miljö, parker och rekreation, trygghet, kollektivtrafik restauranger och nattliv alla påverkar hur nöjda invånare är med en stad. Vidare innebär en attraktiv stad att fler vill bo kvar och att fler vill flytta till staden.

Förutom de frågor som SOM-institutet brukar ställa har Göteborgs Stad lagt till frågor om hur göteborgarna upplever att demokratin fungerar, vilket förtroende de har för politiker, hur de tycker att kommunen sköter sina verksamheter och vilken tillit de har till andra människor.

Stefan Lyden.

Stefan Lyden.

Liksom vid den första mätningen 2016 visar det senaste resultatet att göteborgarna till övervägande del är ganska eller mycket nöjda med demokratin. Men de är något mindre nöjda än västsvenskarna och svenskarna i stort. Förtroendet för politikerna är relativt lågt, medan förtroendet för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter är högre.
– När det gäller Hisingen har vi, under några år, gjort särskilda insatser för att engagera invånarna i den lokala demokratin och kanske har detta bidragit till att höja resultatet för Hisingen, spekulerar Stefan Lydén. Exempel på sådana insatser kan vara de medborgarbudgetar som gjorts, där människor själva prioriterat hur skattemedel ska användas.

Han tycker att det bli intressant att få ta del av SOM-institutets vetenskapliga analys av siffrorna och vad de kan kopplas till för andra faktorer i samhället. Resultatet kommer att presenteras på en demokratikonferens som Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice arrangerar i december. Då sätts siffror in i ett större sammanhang vilket ger perspektiv och möjlighet att kunna följa förändringar i attityder, värderingar och politiskt engagemang i Göteborg över tid.
– Jag tror att Hisingsborna märker att det satsas och händer saker i området, människor ser lyftkranar, det byggs hus och den nya Hisingsbron är på gång. Jag tycker mig också märka en ökad stolthet och gemensam identitetskänsla bland de boende på Hisingen, speciellt bland yngre människor.
Stefan Lydén är glad över de positiva resultaten men tycker samtidigt att det är viktigt att fortsätta jobba mot ett förbättrat resultat.
– Det går inte att stanna upp och tänka att allt är frid och fröjd utan det är en ständig utveckling som vi måste jobba vidare med, speciellt när det gäller demokratifrågorna. Genom SOM-mätningen har vi möjlighet att få jämförbara siffror från år till år, rörande komplexa frågor som tillit och förtroende. Det hjälper oss att kunna justera och förändra vårt långsiktiga arbetssätt, för att bättre möta de frågor och behov som finns i staden och i dess olika områden.

 

SOM-undersökningen i Göteborg är en lokal undersökning som går ut till ett slumpmässigt urval av boende i Göteborg stad mellan 16 och 85 år. Frågorna fokuserar på lokala satsningar, trivsel i staden och i det egna boendet, stadsmiljö och infrastruktur. 2018 genomförs SOM-undersökningen i Göteborg för tredje gången. SOM-institutet är en oberoende opinions- och undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som sedan 1986 mäter vanor och attityder.

För mer information se: https://som.gu.se

 

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.