Skymningsvandring

0

Som en del av Medborgarlöftet i Lundby 2019 arrangerades en skymningsvandring vid Wieselgrensplatsen den 27 februari då flera boende i området deltog. 

– Det var väldigt givande och vi fick många bra och kloka idéer, säger Pernilla Hallberg på FCH. 

I Lundby ordnas trygghetsvandringar och nattvandringar vid behov. Då har boende och andra verksamma i området möjlighet att berätta om hur man trivs och ge synpunkter på närmiljön. 

Victoria Trygg, utvecklingsledare trygghet på Lundby stadsdelsförvaltning medverkade och arrangerade skymningsvandringen på Wieselgrensplatsen tillsammans med Pernilla Hallberg på FCH. 

– Vi samlades klockan 18 vid Lundby Stadiumbowl, Wieselgrensplatsen 10 för att uppleva platsen och tryggheten när det är mörkt ute. Vi gick bland annat till bankomaten som upplevs som otrygg samt tittade på området vid övergångsstället som är mörk och med dålig belysning vilket gör det svårt för bilister att se gående, säger Pernilla Hallgren, FCH. 

Gatubelysningen sitter högt upp och ger ett väldigt gult ljus vilket gör det extra svårt för äldre som behöver ett vitt ljus som ger mer kontrast för att se bra. 

– Vi gick även en runda ner till Spårvagnshållplatsen och genom tunnlarna som många upplever som otrygga. Under vandringen framkom det också att träden på flera platser borde beskäras för att inte skymma belysningen samt att man vill ha mer belysning, säger Victoria Trygg, utvecklingsledare trygghet på Lundby stadsdelsförvaltning. 

Sammanlagt gjorde man sju olika stopp runt Wieselgrensplatsen, därefter samlades gruppen inne på Stadium Bowl för att prata och arbeta vidare med upplevelsen från skymningsvandringen. 

– Rent allmänt kan man säga att många uttryckte en oro kring att Wieselgrensplatsen blir allt mer öde under kvällstid. Flera verksamheter har stängts ner och det känns viktigt att det som finns i nuläget blir kvar. Många var också besvikna över att en av de större busslinjerna inte längre stannar på hållplatsen utan kör en annan väg, säger Victoria Trygg. 

Efter vandringen gjordes en sammanställning av vad som behöver åtgärdas och vem som ansvarar för åtgärderna. 

– Det är mycket värdefullt för oss att få in synpunkter och vi skickar alla synpunkter vidare till respektive ansvarig förvaltning och andra berörda parter. Det är viktigt och vi är glada över att det kom så många kloka boende som ville dela med sig av sina tankar, säger Pernilla Hallberg. 

Med olika mellanrum görs uppföljningar av tidigare vandringar, för att se vad som har åtgärdats. 

Nästa trygghetsvandring planeras vara i området kring knutpunkt Hjalmar Brantingsplatsen. 

– Det är en viktig plats för både boende och besökare, och som i dag inte uppfyller kraven på en modern knutpunkt. Det är viktigt att arbeta med att höja trygghet och säkerhet på platsen redan nu, allt kan inte vänta tills platsen byggs om. Vi vill gärna höra de boendes tankar kring detta. Vi hoppas även få med funktionshinderrådet så att de kan ge sina synpunkter, säger Pernilla Hallberg. 

Fakta: 

Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen gör med stöd av stadsdelsförvaltningen Lundby, Göteborgs stad och FCH, till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet. 

2019 års medborgarlöfte: Trygg och säker utemiljö Medborgarlöftet för 2019 har fokus på en tryggare och säkrare utemiljö. De geografiska områden som prioriteras under året är Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.