Linbanans designtävling avgjord – vad händer nu?

0

New Beacons vann designtävlingen för linbanan i Göteborg som om den blir verklighet kan komma att gå mellan Wieselgrensplatsen, västra Ramberget, Lindholmen och Järntorget.

Den 8 februari presenterades det vinnande förslaget ”New Beacons” som har designats av Amsterdam-baserade arkitekt- och designkontoret UNStudio och Göteborgs-baserade Kjellgren Kaminsky Architecture.
Vinnarna kommer att anlitas för att utveckla förslaget till ett gestaltningsprogram som utgångspunkt vid detaljprojektering och bygghandling. Vidare kommer förstapristagaren att anlitas för att ingå i projektets designråd och beställarsidans rådgivare vad gäller design och utformningsfrågor under detaljprojekteringsfasen.

Så här låter en del av juryns motivering:
”New Beacons är ett inlevelsefullt presenterat förslag där poesi och lekfullhet kombineras med flexibilitet och utvecklingsbarhet. Förslaget redovisar en bra analys med ett genomarbetat designkoncept för både torn och stationer där gestaltningen av tornen övertygar mest.”

Förslaget innehåller fyra stationsbyggnader och sex torn på upp till 100 meter. Men det är inte klart att linbanan kommer att utformas så som det vinnande förslaget. Genomförandestudien pågår och väntas bli klar sommaren 2019.
– Stadsbyggnadskontoret tar fram sex olika detaljplaner för linbanan. När förslagen på detaljplaner är framme fattar byggnadsnämnden beslut om samråd, troligtvis under våren 2018, säger Eva Eriksson på trafikkontoret.
Under samrådstiden kan alla komma in med synpunkter på detaljplansförslagen.

Synpunkterna gås igenom och allt bearbetas till ett nytt förslag som tas fram för beslut om granskning. Om allt går enligt tidsplanen förväntas det ske andra halvåret 2019.
Kommer det inte in överklaganden på beslutet i kommunfullmäktige kan detaljplanerna vinna laga kraft tre veckor efter beslutet.
Först efter detta beslut i kommunfullmäktige, och under förutsättning att kommunfullmäktige också tagit ett investeringsbeslut för linbanan, kan linbanan börja byggas.

Bakgrund
I juni 2017 bjöd Göteborgs Stads trafikkontor in till en projekttävling för den planerade linbanan över Göta älv. Linbanan är från början ett förslag från göteborgarna inför stadens 400-årsfirande 2021 och ingår som en av många jubileumssatsningar. Fyra förslag kom in till tävlingen och visades sedan på olika platser runt om i Göteborg under hösten. Förslagen publicerades också på kommunens webbplats och på Sveriges Arkitekter webbplats.

En jury har sedan granskat och bedömt förslagen utifrån de kriterier som legat till grund för tävlingen samt utifrån de krav och önskemål som ställdes i programmet. Juryn har också tagit del av allmänhetens synpunkter samt tagit del av rapporter från olika sakkunniga och referensgrupper, bland annat en politisk referensgrupp.

Jury som är utsedd av Göteborgs Stad består av:
Lena Dübeck, landskapsarkitekt LAR/MSA Göteborgs Stad trafikkontoret, juryns ordförande
Birgitta Lööf, arkitekt SAR/MSA bitr stadsbyggnadsdirektör Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Eva Tenow, landskapsarkitekt LAR/MSA projektledare Lindholmen Göteborgs Stad stadsbyggnadskontoret
Carolina Lundberg, arkitekt MSA Team tidiga skeden Västtrafik AB
Stefan Ekman, Västtrafik AB
Jan Enfors, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter
Anna Söderberg, arkitekt SAR/MSA, utsedd av Sveriges Arkitekter

Till sin hjälp har man haft referensgrupper för synpunkter inom både trafik, politik och medborgarsynpunkter.

 

Illustration: UNStudio och Kjellgren Kaminsky

 

 

 

 

 

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.