Polisen berättade om medborgarlöftet

0

Lördagen den 26 januari besökte polisen och representanter från FCH och Lundby stadsdelsförvaltning Wieselgrensplatsen och Hjalmar Brantingsplatsen för att berätta om det nya medborgarlöftet för 2019.

– Det var roligt att så många kom förbi och ville träffa oss och vi fick jättemånga bra samtal, säger Pernilla Hallberg på FCH.

Det nya medborgarlöftet för 2019 är nu klart och har utfärdats för att skapa en tryggare och säkrare utemiljö kring Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen. Det utlovas åtta aktiviteter under året och förstärkt närvaro av polis, andra vuxna samt ett brottsförebyggande operativt nätverk med olika samhällsaktörer och verksamheter.

Polisen i Lundby arbetar med medborgarlöften i samarbete med stadsdelsförvaltningen och FCH för att lyssna in vad de som bor och verkar i området tycker är viktigt. Syftet är att få en fördjupad och samlad lägesbild för att mer effektivt kunna hantera de problem som kommer upp.
– Det är roligt att FCH är en medverkande part i medborgarlöftet och jobbar tillsammans med polisen och stadsdelsförvaltningen i Lundby. Det är jätteviktigt att vi angriper dessa frågor på olika sätt utifrån de redskap vi har eftersom polisen inte kan lösa detta ensam, säger Pernilla Hallberg på FCH.

I medborgardialog med de boende i Lundby har det framkommit att många känner sig otrygga i utomhusmiljön. Det finns en tydlig rädsla eller oro för att utsättas för brott. Särskilt tydligt är detta vid torgmiljöer och kollektivtrafikens hållplatser, speciellt vid Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.
– Vi kommer därför att prioritera Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen där många upplever en otrygghet och där det förekommer drogpåverkade personer, missbruk och våld i offentlig miljö, säger Mikael Antonsson, kommunpolis Lundby.

Under året arrangeras åtta olika aktiviteter varav den första på lördag den 26 januari. Nästa aktivitet blir i mars.

Följ arbetet med medborgarlöften i Lundby på:

www.polisen.se/medborgarlöften

www.goteborg.se/tryggilundby

Det brottsförebyggande nätverket ansvarar för:

• Vid minst åtta tillfällen genomföra samordnade insatser i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten vid Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen. Polisen bidrar med förstärkt närvaro och fler volontärer vid dessa tillfällen. Lundby stadsdelsförvaltning bidrar med ökad närvaro utifrån olika behov. FCH samordnar och ansvarar för att driva gemensamma processer i syfte att öka skötsel och underhåll. FCH medverkar även i kontakten med medborgarna och en uppföljning av resultat. Målet är också att flera andra samverkansaktörer ska öka närvaron vid Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.

• FCH och stadsdelsförvaltningen ansvarar för minst en områdesvandring på vardera Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen i syfte att identifiera möjliga förbättringar och trygghetsåtgärder i den fysiska utemiljön.

• FCH och stadsdelsförvaltningen med stöd av polisen ansvarar för att arrangera en medskapande träff tillsammans med allmänhet och föreningar. Syftet är att identifiera och komma överens om gemensamma trygghetsskapande åtgärder på Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen.

Målet är att öka den upplevda tryggheten i utemiljön på Hjalmar Brantingsplatsen och Wieselgrensplatsen samt minska antal brott i dessa områden. Målen följs upp genom statistiska underlag, intervjuer/enkäter och medborgardialoger.
– Det är viktigt att skapa nätverk och samverka med till exempel olika fältarbetare som trygghetsvandrare, svenska kyrkan, stadsdelsförvaltningen, fastighetsägarna samt kollektivtrafiken med flera. Vi hoppas att så många som möjligt vill engagera sig och medverka på olika gemensamma aktiviteter för att minska brottsligheten och öka tryggheten i området. 

Fakta:
Medborgarlöftet är en del av Trygg i Lundby – en långsiktig satsning där polisen, stadsdelsförvaltningen och invånarna samverkar för att öka tryggheten i stadsdelen utifrån en gemensam lokal lägesbild. Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Storgöteborg Hisingen gör med stöd av stadsdelsförvaltningen Lundby, Göteborgs stad och FCH, till invånarna i stadsdelen under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att minska ett problem som kommer att ha ett särskilt fokus i det trygghetsskapande samverkansarbetet.

Dela

Kommentera

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.